Aeroport Targu Mures
Home | Contact
Termeni si conditii | Harta site


 
 
EUR       4.4279       
USD       3.9841       Conditii participare concurs pentru postul de manipulant marfuri - cod COR 933303
Conditii participare concurs pentru postul de femeie de serviciu - cod COR 911201
Rezultate finale obtinute de candidatii inscrisi in procedura de selectie prealabila organizata in intervalul 25-27 August 2014
Conditii participare - impiegant informatii aviatie
Bibliografie recomandata pentru selectia membrilor Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tirgu Mures
Manipulant marfuri - cod C.O.R. 933303 - 1 post
1 post administrator executiv, vicepresedinte al Consiliului de Administratie si 2 posturi de administrator neexecutiv, membrii ai comitetului de audit
1 post administrator executiv, vicepresedinte al Consiliului de Administratie si 2 posturi de administrator neexecutiv, membrii ai comitetului de audit
Conditii participare concurs agent securitate aeroportuara COR: 315509
Conditii participare concurs inspector de specialitate(Salarizare) COR: 215312
Conditii participare concurs manipulant marfuri COR: 933303
Conditii participare concurs operator handling COR: 315507
Conditii participare concurs manipulant marfuri COR: 933303
Conditii participare concurs operator handling COR: 315507
Conditii participare concurs merceolog COR: 331308
Conditii participare concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Conditii participare concurs referent specialitate (achizitii) COR: 215312
Conditii participare concurs director economic COR: 112020
Conditii participare concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Erata concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Erata concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Erata concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Conditii participare concurs electrician de intretinere si reparatii COR: 741307
Erata concurs manipulant marfuri cod COR: 933303
Conditii participare concurs manipulant marfuri (2 posturi) cod COR: 933303
Conditii participare concurs masinist agregate aerodrom (electromecanic) cod COR: 315502
Erata referent de specialitate (achizitii) cod COR: 215312
Erata manipulant marfuri cod COR: 933303
Conditii participare concurs referent de specialitate (achizitii) cod COR: 215312
Conditii participare concurs manipulant marfuri cod COR: 933303
Bibliografie selectie membri Consiliu de Administratie - Anexa 1
Organizare selectie membri Consiliu de Administratie la Regia Autonoma "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mures
Conditii participare impiegat informatii aviatie cod COR: 432305
Concurs pentru ocuparea postului vacant de economist COR 263106
Concurs pentru ocuparea postului vacant de director economic COR 112020
Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate (Achizitii) COR 215312
Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent specialitate (Secretariat) COR 215312
Erata la concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Erata la concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer autobuz COR 833101
Erata bibliografie concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Concurs pentru ocuparea postului vacant de agent securitate aeroportuara COR 315509
Concurs pentru ocuparea postului vacant de agent salvare aeroportuara - COR315501
Adresa 4501/16.08.2012 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de femeie de serviciu - COR911201
Selectiei candidati pentru -
Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures - 18.05.2012

Selectiei candidati pentru -
Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures - 17.05.2012

Asfaltator - 1 post - 25.04.2012
Electrician de întretinere si reparatii - 1 post - 24.04.2012
Masinist agregate aerodrom (electromecanic) - 2 posturi - 24.04.2012
Instalator - 1 post - 24.04.2012
Sofer autobuz - 2 posturi - 24.04.2012
Masinist agregate aerodrom - 2 posturi - 12.12.2011
Impiegat informatii aviatie - 1 post - 12.12.2011
Agent salvare aeroportuara - 1 post - 12.12.2011
Electrician de întretinere si reparatii - 1 post - 12.12.2011
Lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 post - 12.12.2011
Secretar dactilograf - 1 post - 07.11.2011
Masinist agregate aerodrom - 2 posturi - 07.11.2011
Electrician de întretinere si reparatii - 2 posturi - 07.11.2011
Referent de specialitate - 1 post - 21.10.2011
Sef serviciu coordonare trafic - 1 post - 21.10.2011
Femeie de serviciu (913201) 2 posturi - 21.10.2011
Arhivar (414101) 1 post - 21.10.2011
Merceolog (343308) 1 post - 21.10.2011
Secretar dactilograf (411502) 1 post - 21.10.2011
Agent salvare aeroportuara 2 posturi - 17.10.2011
Agent securitate aeroportuara 2 posturi - 17.10.2011
Sofer 5 posturi - 17.10.2011
Administrator de retea de calculatoare 1 post - 17.10.2011
Masinist agregate aerodrom (electromecanic, mecanic) 3 posturi - 11.10.2011
Impiegat informatii aviatie 2 posturi - 11.10.2011
Operator de handling (314507) 4 posturi - 11.10.2011
Electrician de întretinere si reparatii 2 posturi - 11.10.2011
Manipulant marfuri 4 posturi - 11.10.2011
Masinist agregate aerodrom(electromecanic, mecanic) 1 post - 10.08.2011
Masinist agregate aerodrome (electromecanic mechanic) 1 post - 02.08.2011
Operator handling (electromecanic) 1 Post - 28.07.2011
Agent salvare aeroportuara 3 Posturi - 28.07.2011
Controlor trafic dirijare sol 2 Posturi - 15.07.2011
Referent de Specialitate - 08.07.2011
Electromecanic 1 Post - 08.07.2011
Electrician 1 Post - 08.07.2011
Instalator 1 Post - 08.07.2011
Jurist 1 Post - 08.07.2011
Referent de specialitate (reglementari) 1 Post - 08.07.2011
Agent salvare aeroportuara 3 Posturi - 08.07.2011
Controlor trafic dirijare sol - 1 post - 06.06.2011
Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 post - 06.06.2011
Electrician - 1 post - 06.06.2011
Mecanic auto - 1 post - 25.05.2011
Impiegat informatii aeriene 3 posturi - 02.06.2011
Operator Handling (electromecanic) 2 posturi - 02.06.2011
Operator Handling (Sofer) 1 post - 02.06.2011
Sef serviciu coordonare trafic 3 posturi - 02.06.2011
Agent transport (Handling) 5 posturi - 23.05.2011
Agent salvare aeroportuara 3 posturi - 23.05.2011
Agent securitate aeroportulara 3 posturi - 23.05.2011
Îngrijitoare (Femeie de serviciu) - 1 post - 28.04.2010
Agent salvare aeroportuară - 1 post - 05 08 2010

PROCEDURA
de organizare a selectiei prealabile a candidatilor pentru
Consiliul de Administratie al Regiei Autonome
"Aeroportul Transilvania" Tirgu Mures


Consiliul Judetean Mures, in calitate de autoritate publica tutelara a Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mure?, prin Comisia de select?ie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mures, constituita prin art.3, alin.(1) din Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/29.02.2012,

Anunta organizarea select?iei prealabile a candidatilor pentru membri Consiliul de Administrat?ie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mure?, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

A. 1 (un) post administrator executiv, presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentant al autoritatii publice tutelare;

B. 1 (un) post administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

NOTA:
Ca urmare a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.374/2012, pentru aprobarea Metodologiei privind modul de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentatilor Ministerului Finantelor Publice ca membrii ai consiliilor de administratie la regiile autonome,

Se anuleaza punctul B din anunt/procedura, Ministerul Finantelor Publice urmând sa efectueze propria selectie pentru desemnarea reprezentantilor sai in consiliile de administratie.

C. 3 (trei) posturi administrator, din afara autoritat?ii publice tutelare sau al altor institu?ii publice, din care

1. un post administrator executiv, vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

2. doua posturi administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit.

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE :

Conditii generale:
 • cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul in România;
 • cunoasterea limbii române (scris si vorbit);
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de documente medicale;
 • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
 • sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa nu faca parte din mai mult de 4 consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale.
Conditii specifice:

A. Pentru postul de administrator executiv, presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentant al autoritatii tutelare :

 • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" si/sau in activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome.
 • Cunostinte de limba engleza, nivel "avansat" (se vor verifica prin test prealabil si eliminatoriu) .
C.1. Pentru postul de administrator executiv, vicepresedinte al Consiliului de Administratie:
 • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din sectorul privat, in cel put?in un exercit?iu financiar incheiat cu profit;
 • nu pot avea calitatea de functionar public sau sa apart?ina altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.
 • cunostinte de limba engleza, nivel "avansat" (se vor verifica prin test prealabil si eliminatoriu) .
C.2. Pentru cele doua posturi de administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit:
 • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
 • experienta in administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din sectorul privat, in cel put?in un exercit?iu financiar incheiat cu profit;
 • nu pot avea calitatea de functionar public sau sa apart?ina altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.
ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI: I. Verificarea cunostintelor de limba engleza – doar pentru functiile de administrator executiv, presedinte si vicepresedinte al Consiliului de administratie - proba eliminatorie. II. Abilitati manageriale, evaluate pe baza urmatoarelor criterii:
 • 1. Capacitate de analiza s?i sinteza;
 • 2. Orientare catre rezultate;
 • 3. Abilitat?i de comunicare;
 • 4. Capacitate de luare a deciziei.
 • III. Cunostinte teoretice – bibliografia recomandata, anexa 1.

  Pentru fiecare proba de la pct.II si III se stabileste un punctaj maxim de 100, rezultatul final obtinut de candidat reprezentând suma punctajelor obtinute la cele doua probe. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat "admis" la fiecare dintre cele doua probe este de 70.

  Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania".

  Procesul de selectie a candidatilor se va efectua in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
  • Selectia dosarelor de inscriere;
  • Interviul candidatilor selectati.
  DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
  • CV in format Europass;
  • Cazier judiciar;
  • Cazier fiscal;
  • Copii legalizate dupa actele de studii;
  • Copie act identitate;
  • Copie Carnet de Munca/documente doveditoare;
  • Dovada numirii in calitate de Administrator/Manager, dupa caz;
  • Copie a Bilant?ului (certificat de DGFP competenta) referitoare la exercit?iul financiar cu profit in care agentul economic a fost administrat/manageriat de catre candidat;
  • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
  Durata postului:
  Durata mandatului de administrator este de 4 ani.

  Remuneratia postului:

  Indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie se stabilesc prin Contractul de mandat si nu pot depasi sumele prevazute in anexa nr. 3 la H.C.J. nr. 25/29.02.2012.

  Informatii legate de post:
  1. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Aeroportului si isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si cu prevederile legale in materie, având, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

  • aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare al Aeroportului;
  • verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
  • elaboreaza si prezinta Consiliului Judetean Mures raportul semestrial si anual privitor la activitatea Aeroportului;
  • aproba potrivit competentelor stabilite de lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de Aeroport cu respectarea normelor legale in vigoare;
  • propune spre aprobare plenului Consiliului Judetean Mures bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale al Aeroportului;
  • aproba instrainarea, vânzarea sau inchirierea bunurilor proprietatea Aeroportului, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare;
  • raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
  • elaboreaza si aproba regulamentul de ordine interioara;
  • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Mures, organigrama si statul de functii, corespunzator necesitatilor activitatii Aeroportului;
  • analizeaza bilantul contabil anual si il supune aprobarii si publicarii, potrivit prevederilor legale;
  • aproba masurile privind respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei mediului inconjurator;
  • aproba regulamentul de acordare al echipamentului de protectia muncii si echipamentului de lucru, in conditiile legii;
  • aproba scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
  • aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
  • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Mures orice modificare a prezentului regulament, ori de câte ori considera necesar si in functie de modificarile legislative intervenite.
  2. Presedintele Consiliului de Administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulament de organizare si functionare aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/2012 si cu prevederile legale in materie, având, in principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:

  • asigura conducerea executiva a Aeroportului;
  • reprezinta Aeroportul in raport cu tertii si in justitie;
  • coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Consiliului Judetean Mures. El este raspunzator de buna functionare a Aeroportului, atributiile si limitele competentei acestuia fiind reglementate prin contractul de mandat si prin regulamentul de organizare si functionare propriu al Consiliului de administratie
  • prin grija presedintelui consiliului de administratie, se publica pe pagina proprie de internet, urmatoarele documente si informatii:
  • hotarârile consiliului de administratie, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
  • situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
  • raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;
  • raportul de audit anual;
  • componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie;
  • rapoartele consiliului de administratie.
  e) Presedintele consiliului de administratie supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

  f) Presedintele consiliului de administratie elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport in care prezinta informatii privind executia mandatului de administrator executiv, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta Aeroportului sau perspectivele sale strategice.

  3. Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui in cazul in care acesta lipseste sau nu-si poate exercita mandatul. In cazul vacantarii definitive a postului de presedinte, atributiile acestuia se exercita provizoriu de catre vicepresedinte, urmând sa se procedeze la alegerea unui nou presedinte pentru perioada ramasa din mandatul acestuia.

  Candidaturile:
  Candidaturile s?i documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pâna? la data de 25 mai 2012, ora limita de depunere 1500, la registratura Consiliului Judetean Mure?, strada Primariei nr. 2, cod postal 540026, Tirgu Mures, judetul Mures, in plic inchis s?i sigilat. Candidatii vor primi un numar de inregistrare s?i data certa a depunerii.

  Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru funct?ia de membru in Consiliul de Administrat?ie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tirgu Mure?", categoria A, C.1 respectiv C.2, dupa? caz, precum s?i numele, prenumele ?i domiciliul candidatului.

  O persoana isi poate depune candidatura pentru un singur post in cadrul Consiliului de Administratie al intreprinderii publice.

  In cazul in care, anterior termenului de 15 mai 2012, ora 15oo au fost depuse de catre acelasi candidat, solicitari de ocupare a doua sau mai multe posturi in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mures, candidatii au obligatia de a-si exprima in scris optiunea pentru unul dintre posturi, cu respectarea termenului limita de depunere a candidaturilor, data de 25 mai 2012, ora 1500.

  Evaluarea candidat?ilor se va desfasura in cadrul unui interviu in perioada 26 - 27 mai 2012, in Sala Mica de Sedinte a Consiliului Judetean Mure?, Strada Primariei nr. 2, Tirgu Mures, judetul Mures. Candidat?ii vor fi anuntat?i telefonic s?i/sau prin e-mail asupra datei s?i orei la care sunt programat?i.

  Alte informatii utile legate de posturi pot fi accesate pe site-ul autoritatii -www.cjmures.ro la sectiunea "Anunturi" precum si pe site-ul Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mures – www.targumuresairport.ro la sectiunile "Locuri de munca" si "Stiri" – comunicat de presa, sau la numarul de telefon 0265/263211 – interior 1233, persoana de contact dna. Popa Elena - sef Serviciu Resurse Umane.

  BIBLIOGRAFIE
  recomandata pentru selectia membrilor Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tirgu Mures

  • Constitutia României;
  • Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  • Ordonanta de Urgenta Nr. 61/ 2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
  • Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotarârea Guvernului nr.925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.107/18 august 2011 privind incredintarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tirgu Mures;
  • Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/9 februarie 2012 privind implementarea guvernantei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tirgu Mures;
  Reglementari comunitare specifice:
  • Comunicarea comisiei 2005/C 312/01 - Orientari comunitare privind finantarea aeroporturilor si ajutorul la infiintare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale;
  • Comunicare a Comisiei – Cadrul uniunii europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia de serviciu public (2011) – 2012/C 8/03;
  • Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene in materie de ajutor de stat in cazul compensatiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02);
  • Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 86, alin.(2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public acordat anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general (2005/842/CE)Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 106, alin.(2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unor servicii de interes economic general (2012/21/UE)
  MENTIUNE

  Consiliul de Administratie al R.A. Aeroport “Transilvania" Tirgu-Mures legal constituit, in conformitate cu dispozi?iile H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene si cu dispozi?iile H.C.J. Mure? nr. 37/1997, in componenta actuala, având membrii mandatati pana in anul 2013 in conformitate cu HCJM 69/25.06.2009, luând act de anuntul executivului Consiliului Judetean Mures nr. 8986/17.05.2012 a initiat si atacat acesta in instanta, considerându-l abuziv, nelegal si netemeinic.


  PROCEDURA
  de organizare a selectiei prealabile a candidatilor pentru Consiliul de
  Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures


  Consiliul Judetean Mures, în calitate de autoritate publica tutelara a Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures, prin Comisia de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures, constituita prin art.3, alin.(l) din Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/29.02.2012,

  Anunta organizarea selectiei prealabile a candidatilor pentru membri Consiliul de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

  A. 1 (un) post administrator executiv, presedinte ai Consiliului de Administratie, reprezentant al autoritatii publice tutelare;

  B. 1 (un) post administrator neexecutiv, membru ai comitetului de audit reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

  C. 3 (trei) posturi administrator, din afara autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice,.din care

  1. un post administrator executiv, vicepresedinte al Consiliului de Administratie;

  2. doua posturi administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit

  CONDITII GENERALE SI SPECIFICE :

  Conditii generale:

  • cetatenia româna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
  • cunoasterea limbii române (scris si vorbit);
  • capacitate deplina de exercitiu;
  • stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata,pe baza de documente medicale;
  • nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a încetat contractul individuale munca pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
  • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
  • sa nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • sa nu faca parte din mai mult de 4 consilii de administratie ale unor regii autonome sau ' societati comerciale;
  Conditi specifice:

  A. Pentru postul de administrator executiv, presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentant al autoritatii tute/are:
  • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
  • experienta de cel putin 5 ani în domeniul de activitate al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" si/sau în activitatea de administrare de societati comerciale ori regii autonome.
  • Cunostinte de limba engle2â, nivel "avansat" (se vor verifica prin test prealabil si eliminatoriu).
  B. Pentru postul de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
  • studii superioare economice;
  • experienta în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare;
  C1. Pentru postul de administrator executiv, vicepresedinte al Consiliu/ui de Administratie:
  • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
  • experienta în adminforarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din sectorul privat, în cel putin un exercitiu financiar încheiat cu profit;
  • nu pot avea calitatea de functionar public sau sa apartina altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.
  • Cunostinte de limba engleza, nivel "avansat" (se VOP verifica prin test prealabil si eliminatoriu).
  C.2. Pentru cele doua posturi de administrator neexecutiv, membri ai comitetului de audit:
  • studii superioare economice, juridice sau tehnice;
  • experienta în administrarea/managementul unor regii autonome sau societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societati comerciale din sectorul privat, în cel putin un exercitiu financiar încheiat cu profit;
  • nu pot avea calitatea de functionar public sau sa apartina altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare sau al altor institutii publice.
  ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI:

  I. Verificarea cunostintelor de limba engleza - doar pentru functiile de administrator executiv, presedinte si vicepresedinte al Consiliului de administratie - proba eliminatorie,

  II. Abilitati manageriale, evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

  • Capacitate de analiza si sinteza;
  • Orientare catre rezultate;
  • Abilitati de comunicare;
  • Capacitate de luare a deciziei.
  III. Cunostinte teoretice - bibliografia recomandata, anexa 1.
  Pentru fiecare proba de la pct.II si III se stabileste un punctaj maxim de 100, rezultatul final obtinut de candidat reprezentând suma punctajelor obtinute la cele doua probe. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat "admis" la fiecare dintre cele doua probe este de 70.

  Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei si cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania".

  Procesul de selectie a candidatilor se va efectua în doua etape succesive, dupa cum urmeaza:
  • Selectia dosarelor de înscriere;
  • Interviul candidatilor selectati.
  DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
  • CV în format Europass;
  • Cazier judiciar;
  • Cazier fiscal;
  • Copii legalizate dupa actele de studii;
  • Copie act identitate;
  • Copie Carnet de Munca/documente doveditoare;
  • Dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, dupa caz;
  • Copie a Bilantului (certificat de DGFP competenta) referitoare la exercitiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de catre candidat;
  • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 2 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia^ în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice;
  • Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
  Durata postului:
  Durata mandatului de administrator este de 4 ani.

  Remuneratia postului:
  Indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie se stabilesc prin Contractul de mandat si nu pot depasi sumele prevazute în anexa nr, 3 la H.CJ. nr. 25/29.02.2012.

  Informatii legate de post:
  1. Consiliul de administratie este însarcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Aeroportului si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare si cu prevederile legale în materie, având, în principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
  • aproba directiile principale de activitate si de dezvoltare al Aeroportului;
  • verifica functionarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile si realizarea planificarii financiare;
  • elaboreaza si prezinta Consiliului Judetean Mures raportul semestrial si anual privitor la activitatea Aeroportului;
  • aproba potrivit competentelor stabilite de lege, investitiile ce urmeaza a fi realizate de Aeroport cu respectarea normelor legale în vigoare;
  • propune spre aprobare plenului Consiliului Judetean Mures bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale al Aeroportului;
  • aproba înstrainarea, vânzarea sau închirierea bunurilor proprietatea Aeroportului, în conditiile stabilite de legislatia în vigoare;
  • raspunde de administrarea legala si eficienta a întregului patrimoniu;
  • elaboreaza si aproba regulamentul de ordine interioara;
  • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Mures, organigrama si statul de functii, corespunzator necesitatilor activitatii Aeroportului;
  • analizeaza bilantul contabil anual si îl supune aprobarii si publicarii, potrivit prevederilor legale;
  • aproba masurile privind respectarea dispozitiilor legale în domeniul protectiei mediului înconjurator;
  • aproba regulamentul de acordare al echipamentului de protectia muncii si echipamentului de lucru, în conditiile legii;
  • aproba scoaterea din functiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe, cu respectarea reglementarilor în vigoare;
  • aproba si alte masuri, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe;
  • elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Mures orice modificare a prezentului regulament, ori de câte ori considera necesar si în functie de modificarile legislative intervenite.
  2. Presedintele Consiliului de Administratie îsi desfasoara activitatea în conformitate cu regulament de organizare si functionare aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/2012 si cu prevederile legale în materie, având, în principal, urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
  • asigura conducerea executiva a Aeroportului;
  • reprezinta Aeroportul în raport cu tertii si în justitie;
  • coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Consiliului Judetean Mures. El este raspunzator de buna functionare a Aeroportului, atributiile si limitele competentei acestuia fiind reglementate prin contractul de mandat si prin regulamentul de organizare si functionare propriu al Consiliului de administratie
   1. prin grija presedintelui consiliului de administratie, se publica pe pagina proprie de internet, urmatoarele documente si informatii:
   2. situatiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
   3. raportarile contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
   4. raportul de audit anual;
   5. componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie;
   6. rapoartele consiliului de administratie.
  • Presedintele consiliului de administratie supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie daca aceasta are, individual sau într-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta în raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.
  • Presedintele consiliului de administratie elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport în care prezinta informatii privind executia mandatului de administrator executiv, schimbarile semnificative în situatia afacerilor si în aspectele externe care ar putea afecta performanta Aeroportului sau perspectivele sale strategice.
  3. Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui în cazul în care acesta lipseste sau nu-si poate exercita mandatul, în cazul vacantarii definitive a postului de presedinte, atributiile acestuia se exercita provizoriu de catre vicepresedinte, urmând sa se procedeze la alegerea unui nou presedinte pentru perioada ramasa din mandatul acestuia.

  Candidaturile:

  Candidaturile si documentele solicitate prin prezentul anunt se depun pâna la data de 15 mai 2012, ora limita de depunere 15,00, la registratura Consiliului Judetean Mures, Strada Primariei nr. 2, cod postal 540026 Tîrgu Mures, judetul Mures, în plic închis si sigilat. Candidatii vor primi un numar de înregistrare si data certa a depunerii.

  Plicul va avea mentionat "Candidatura pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures", categoria A, B, CI respectiv C.2, dupa caz, precum si numele, prenumele si domiciliul candidatului.

  Evaluarea candidatilor se va desfasura în cadrul unui interviu în perioada 16-18 mai 2012, în Sala Mica de Sedinte a Consiliului Judetean Mures, Strada Primariei nr. 2, Tîrgu Mures, judetul Mures. Candidatii vor fi anuntati telefonic si/sau prin e-mail asupra datei si orei la care sunt programati.

  Alte informatii utile legate de posturi pot fi accesate pe site-ul autoritatii -www.cjmures.ro la sectiunea "Anunturi" precum si pe site-ul Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures - www.targumuresairport.ro la sectiunile "Locuri de munca" si "Stiri" - comunicat de presa, sau la numarul de telefon 0265/263211 - interior 1233, persoana de contact dna. Popa Elena - sef Serviciu Resurse Umane. *6

  COMISIA DE SELECTIE,

  PRESEDINTE: Daniela Dima
  MEMBRI: Bartha Iosif, Elena Popa

  Anexa 1

  BIBLIOGRAFIE
  recomandata pentru selectia membrilor Consiliul de Administratie
  al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mures

 • Constitutia României;
 • Legea nn215/200l privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
 • Ordonanta de Urgenta, Nr. 61/ 2011 pentru reglementarea unor 'masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
 • Ordonanta de Urgenti nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea Guvernului nr.925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de" lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 107/18 august 2011 privind încredintarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tîrgu Mures;
 • Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.25/9 februarie 2012 privind implementarea guvernantei corporative la RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mures;
 • Reglementari comunitare specifice:
  1. Comunicarea comisiei 2005/C 312/01 - Orientari comunitare privind finantarea aeroporturilor si ajutorul la înfiintare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale;
  2. Comunicare a Comisiei - Cadrul uniunii europene pentru ajutoarele de stat sub forma compensatiilor pentru obligatia de serviciu public (2011) - 2012/C 8/03;
  3. Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor Uniunii Europene în materie de ajutor de stat în cazul compensatiei acordate pentru prestarea unor servicii de interes economic general (2012/C 8/02);
  4. Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 86, alin.(2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public acordat anumitor întreprinderi carora le-a fost încredintata prestarea unor servicii de interes economic general (2005/842/CE)Decizia Comisiei privind aplicarea articolului 106, alin.(2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi carora le-a fost încredintata prestarea unor servicii de interes economic generai (2012/21/UE)
 • MENTIUNE

  Consiliul de Administratie al R.A. Aeroport "Transilvania" Tîrgu-Mures legal constituit, in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene si cu dispozitiile H.C.J. Mures nr. 37/1997, cu componenta actuala, având membrii mandatati pana in anul 2013, a contestat in instanta H.C.J. Mures nr. 25/29.02.2012 privind implementarea guvernatei corporative la R.A. Aeroport "Transilvania" Tîrgu-Mures solicitând anularea si suspendarea acestei hotarâri si a actelor conexe(R.O.F., comisie de selectie, anunt, procedura de selectie, etc.).


  Data concursului: 04.05.2012 ora 10
  Denumirea postului: ASFALTATOR COR 711904
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • 10 clase sau scoala profesionala;
  • Certificat de calificare profil asfaltator;
  • Apt efort fizic si psihic;
  • Experienta minim 3 ani.
  Dosarul de înscriere trebuie sa contina:
  • Scrisoare de intentie;
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale;
  • CV(curriculum vitae) model UE;
  • Cazier;
  • Alte calificari;
  • Dovada vechimii în meserie (carte de munca sau/si adeverinta);
  • Copie C.I. sau B.I;
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice.
  Data limita de înscriere: 02.05.2012

  Modul de desfasurare al concursului:

  Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10.

  Proba scrisa:
  A) Subiecte din bibliografia anexata la prezenta. Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor - minim 5.

  Proba practica:
  B) Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente, cu explicarea rolului lor functional. Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor - minim 5.

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica, si nu poate fi mai mica de 6.

  C) Interviu: primii trei clasati.

  Comisia:
  • Pop Ioan Petru
  • Bogdan Stefan
  • Fortuna Angelica
  • Bratulescu Mariana
  • Lorinczi Reka
  BIBLIOGRAFIE
  • Manualul asfaltatorului: www.acced.info.ro/pdf/manuale/asfaltator.pdf
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

  Data concursului: 04.05.2012 ora 10
  Denumirea postului: Electrician de întretinere si reparatii cod C.O.R 741307
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat, scoala profesionala;
  • Certificat de calificare în meseria de electrician;
  • Autorizatie de electrician Grupa I tip "B" -valabila, emisa de ANRE (cu mentiunea ca în termen de 6 luni va prezenta autorizatie Grupa II tip "B", obtinuta pe cheltuiala proprie);
  • Permis de conducere cat.B;
  • Apt efort fizic si psihic;
  • Experienta minim 3 ani.
  Dosarul de înscriere trebuie sa contina:
  • Scrisoare de intentie;
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale;
  • CV(curriculum vitae) model UE;
  • Cazier ;
  • Alte calificari;
  • Dovada vechimii în meserie (carte de munca sau/si adeverinta);
  • Copie C.I. sau B.I;
  • Copie permis conducere;
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice.
  Data limita de înscriere: 02.05.2012

  Modul de desfasurare al concursului:
  Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10.

  Proba scrisa:
  A) Subiecte din bibliografia anexata la prezenta. Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor. Nota 6 minim.

  Proba practica:
  B) Identificare dupa planse a componentelor unui tablou de distributie electrica. Depanarea unui circuit de comanda. Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor. Nota 6 minim.

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica.

  C) Interviu: primii trei clasati.

  Comisia:
  • Potcoava Cristian
  • Galfi Bela
  • Festeu Emil
  • Fortuna Angelica
  • Lorinczi Reka
  BIBLIOGRAFIE
  • Domeniul tematic Electrotehnica : Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  • Domeniul tematic Legislatie:
   Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României. Reglementarile ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE.
  • Domeniul tematic Norme tehnice:
   Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
   Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  • Agenda electricianului
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

  Data concursului: 04.05.2012 ora 10
  Denumirea postului: Masinist agregate aerodrom (electromecanic) cod C.O.R 315502
  Locul de Munca: Atelier manipulat echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat, scoala profesionala sau corespondent in aviatie;
  • Certificat de calificare profil electromecanic sau mecanic;
  • Apt efort fizic si psihic;
  • Experienta minim 5 ani.
  Dosarul de înscriere trebuie sa contina:
  • Scrisoare de intentie;
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale;
  • CV(curriculum vitae) model UE;
  • Cazier;
  • Alte calificari;
  • Dovada vechimii în meserie (carte de munca sau/si adeverinta);
  • Copie C.I. sau B.I;
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice.
  Data limita de înscriere: 02.05.2012

  Modul de desfasurare al concursului:

  Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10.

  Proba scrisa:
  A) Subiecte din bibliografia anexata la prezenta. Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor. Nota 6 minim.

  Proba practica:
  B) Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente, cu explicarea rolului lor functional. Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor. Nota 6 minim.

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica.

  C) Interviu: primii trei clasati.

  Comisia:
  • Potcoava Cristian
  • Galfi Bela
  • Festeu Emil
  • Fortuna Angelica
  • Lorinczi Reka
  BIBLIOGRAFIE
  • Sisteme mecanice Mentenanta sistemelor mecanice (Aurel Vasilescu, Mariana Constantin)
  • Masini si utilaje -Constructii de autovehicule (Gh. Fratila, E. Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh. Ion; M. Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh.)
  • Legea 319/2006
  • Întretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)

  Data concursului: 04.05.2012 ora 10
  Denumirea postului: INSTALATOR cod C.O.R 712609
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Minimum 10 clase;
  • Certificat de calificare în meseria de instalator;
  • Permis de conducere cat. B;
  • Apt efort fizic si psihic;
  • Experienta minim 3 ani;
  Avantaje - calificari suplimentare: de fochist, de lacatuserie mecanica, certificat care sa ateste competente în sudura oxiacetilenica (gaz), electrica .

  Dosarul de înscriere trebuie sa contina:
  • Scrisoare de intentie (cerere de înscriere la concurs);
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale;
  • CV(curriculum vitae) model UE;
  • Cazier ;
  • Alte calificari;
  • Dovada vechimii în meserie (carte de munca sau/si adeverinta);
  • Copie C.I. sau B.I;
  • Copie permis conducere;
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice.
  Data limita de înscriere: 02.05.2012

  Modul de desfasurare al concursului:

  Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10.

  Proba scrisa:
  A) Subiecte din bibliografia anexata la prezenta. Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor - minim5.

  Proba practica:
  B) Elemente - meserie. Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor - minim5.

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica, si nu poate fi mai mica de 6.

  C) Interviu: primii trei clasati.

  Comisia:
  • Pop Ioan Petru
  • Bogdan Stefan
  • Fortuna Angelica
  • Lorinczi Reka
  • Bratulescu Mariana
  BIBLIOGRAFIE
  • Instalatii tehnico-sanitare si de gaze - Stefan /Vintila, Gheorghe Constantinescu
  • Instalatii de încalzire sanitare si gaz (Exploatare, Întretinere, Reparatii) - Mihai Ilina, Constantin Luta
  • Instalatii in clairi - Vl. Cvasa, M. Margaritescu
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

  Data concursului: 04.05.2012 ora 10
  Denumirea postului: SOFER AUTOBUZ cod C.O.R 833101
  Locul de Munca: Atelier Auto
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau înva?amânt 10 clase plus scoala profesionala;
  • Atestat profesional (transport persoane);
  • Carnet de conducere Cat. B, C, D ,E (cunostinte teoretice si practice în conducere tractorului cu echipamente aferente);
  • Apt efort fizic si psihic;
  • Experienta minim 3 ani;
  • Avantaje - calificari suplimentare/ pregatire scolara superioara cerintei postului.
  Dosarul de înscriere trebuie sa contina:
  • Scrisoare de intentie (Cerere de participare la concurs);
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (atestat transport valabil);
  • CV (curriculum vitae) model UE;
  • Cazier ;
  • Alte calificari;
  • Dovada vechimii în meserie (carte de munca sau/si adeverinta);
  • Copie C.I. sau B.I;
  • Copie permis conducere;
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice.
  Data limita de înscriere: 02.05.2012

  Modul de desfasurare al concursului:

  Fiecare proba va fi notata cu note de la 1 la 10.

  A) Proba scrisa: Subiecte din bibliografia anexata la prezenta.

  B) Proba practica: Conducere tractor U650 si autobuz platforma.

  Modul de punctare:

  Proba scrisa: 50 % din punctajul final, echivalent cu nota 5
  - Manual tractor U650 = 20 %
  - SSM (Legea Nr.319/2006) = 10%
  - Test circulatie = 20%

  Practica: 50 % din punctajul final echivalent cu nota 5
  - Punctaj maxim 100 puncte echivalent cu nota 10
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 70 puncte, echivalent cu nota 7

  Punctul final echivalent cu nota finala, suma punctelor obtinute la probele sustinute.

  Teorie 20% 2 puncte
  SSM 10% 1 punct
  Test circulatie 20% 2 puncte
  Proba practica 50% 5 puncte

  C) Interviu: primii trei clasati

  BIBLIOGRAFIE

  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
  • Manual tractor
  • Chestionare circulatie
  Comisia:
  • Hang Gheorghe
  • Moldovan Ovidiu
  • Fortuna Angelica
  • Bucur Otilia
  • Lorinczi Reka

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 22.12.2011, orele 10.00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Impiegat informatii aviatie (413305) - 1 post
  • Masinist agregate aerodrom (314502) - 1 post
  • Electrician de întretinere si reparatii (724507) - 1 post
  • Agent salvare aeroportuara (314501) - 1 post
  • Lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale (721424) - 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 16.12.2011.

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Masinist agregate aerodrom

  Denumirea postului: Masinist agregate aerodrom (electromecanic, mecanic) COR 314502
  Locul de Munca: Atelier manipulari echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca : determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat;scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 16.12.2011

  Modul de desfasurare al concursului:

  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10

  Proba scrisa:
  A) Din bibliografia anexata la prezenta
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Proba practica: B)
  Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente cu explicarea rolului lor functional
  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica
  Pentru a putea fi considerat promovat, punctajul minim la fiecare proba este de 5.

  C) Interviu: primi trei clasati
  Data concursului: 22.12.2011
  BIBLIOGRAFIE
  • Sisteme mecanice Mentenanta sistemelor mecanice (Aurel Vasilescu, Mariana Constantin)
  • Masini si utilaje -Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
  - Recunoasterea echipamentelor si descrierea principalelor elemente componente, cu explicarea rolului functional

  Dupa etapa de interviu, rezultatele finale vor fi transmise persoanelor participante la concurs, pe adresa de e-mail, specificata de concurenti în curriculum vitae.


  Conditii participare - Impiegat informatii aviatie

  Denumirea postului : Impiegat informatii aviatie cod C.O.R 413305
  Locul de Munca : Birou informatii-parcare
  Durata Contractului Individual de Munca : Determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Cunoasterea limbii engleze - nivel avansat
  • Notiuni de contabilitate primara si gestiune
  Avantaje
  • calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului
  • carnet de conducere
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 16.12.2011

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: A)Din bibliografia anexata la prezenta - 50 punctela nota finala

  Proba practica: B) Lucru la biroul de informatii -parcare al aeroportului - 50 puncte la nota finala

  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 22.12.2011
  Bibliografie:
  • Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  • HG 398/1997
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul Transilvania Tg.Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro
  Dupa etapa de interviu, rezultatele finale vor fi transmise persoanelor participante la concurs, pe adresa de e-mail, specificata de concurenti în curriculum vitae.


  Conditii participare - Agent salvare aeroportuara

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuara C.O.R 314501
  Durata Contractului Individual de Munca : determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfacut la o unitate militara de pompieri si poseda certificate de calificare eliberat de unitatea militara de profil/formatori autorizati, atestat de pompier
  • Carnet de conducere B,C
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Avantaje:
  • Curs asistenta medical de urgenta,
  • Cadru tehnic P.S.I
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie a carnetului de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Data limita de înscriere : 16.12.2011

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta

  Proba practica: Barem proba de rezistenta fizica la efort + proba special P.S.I

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 22.12.2011

  Bibliografie:
  • Reglementari Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnica a aerodromurilor (RACR - PETA)
   Cap. 2/2.11
   9/9,1
   9/9,2
   Supliment AA17
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Hotarârea consiliului Judetean Mures Nr.53/2008
  • Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr.319/2006)
  Modul de punctare:
  Teorie = 50 puncte echivalent cu nota 5
  - HGR nr.398/1997= 10puncte
  - RACR - PETA=20 puncte
  - Hotarârea CJ Mures nr.53/2008 = 10 puncte
  - SSM = 10 puncte

  Practica = 50 puncte echivalent cu nota 5

  a) Proba fizica încadrare în barem, efort fizic (alergare) = 10 puncte

  b) Proba aruncare furtun la punct fix = 20 puncte
  • furtun tip "C"
  • furtun tip "B"
  c) Echiparea cu masca si tub de oxigen =10 puncte

  - Punctaj maxim 100 puncte echivalent cu nota 10
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 60 puncte echivalent cu nota 6
  - Punctjul final fchivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute

  Pentru sustinerea probei practice concurentii se vor prezenta în echipament corespunzator

  HGR nr.398/1997 10% 1 punc
  RACR - PETA 20% 2 puncte
  Hotarârea CJ M nr.53/2008 10% 1 punc
  SSM 10% 1 punct
  Proba practica 50% 5 puncte

  Dupa etapa de interviu rezultatele finale,vor fi transmise persoanelor participante la concurs, pe adresa de e-mail, specificata de concurenti în curriculum vitae.


  Conditii participare - Electrician de întretinere si reparatii

  Denumirea postului: Electrician de întretinere si reparatii cod C.O.R 724507
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: Determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Certificat de calificare în meseria de electrician
  • Autorizatie de electrician Grupa I tip "B" (cu mentiunea ca în termen de 6 luni va prezenta autorizatie Grupa II tip "B") -valabil, emisa de ANRE
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 16.12.2011

  Modul de desfasurare al concursului;

  A)Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezent
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  B) Proba practica: Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica .
  Pentru a putea fi considerat promovat, punctajul minim la fiecare proba este de 5.

  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 22.12.2011

  Bibliografie:
  • 1. Domeniul tematic Electrotehnica : Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  • 2. Domeniul tematic Legislatie:
   Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
   Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
  • 3. Domeniul tematic Norme tehnice:
   Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
   Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  • 4. Agenda electricianului
  • 5. Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
  Dupa etapa de interviu rezultatele finale,vor fi transmise persoanelor participante la concurs, pe adresa de e-mail, specificata de concurenti în curriculum vitae.


  Conditii participare - Lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

  Denumirea postului : Lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale cod. C.O.R 721410
  Locul de Munca : Atelier Energetic - Infrastructura
  Durata Contractului Individual de Munca : Determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • Acte doveditoare a pregatirii profesionale în meserie de lacatus (certificat de calificare)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Studii minime : 10 clase + scoala profesionala
  Avantaje: calificare de strungar

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • Copie
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 16.12.2011

  Modul de desfasurare al concursului;

  A)Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezent
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  B) Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si sculelor specifice
  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica.
  Pentru a putea fi considerat promovat, punctajul minim la fiecare proba este de 5.

  Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 22.12.2011

  Bibliografie:
  • Tehnologia asamblarii si montajului
  • Desen tehnic industrial
  • Legea nr.319/2006 si normele metodologice de aplicare
  • Organe de masini
  Dupa etapa de interviu rezultatele finale,vor fi transmise persoanelor participante la concurs, pe adresa de e-mail, specificata de concurenti în curriculum vitae.


  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 18.11.2011ora 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacante de:
  • Secretar dactilograf (411502) - 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 15.11.2011 ora 15,00 informatii - începând cu data de 04.11.2011.

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Secretara dactilografa

  Denumirea postului : Secretara dactilografa C.O.R 411502
  Durata Contractului Individual de Munca : determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Operare PC (Word, Excel, etc)
  • Cunostinte limba engleza - nivel avansat
  • Experienta în domeniu de minim 1 an
  Avantaje:
  • Pregatire scolara superioara (studii superioare) - 0.5 puncte la nota finala
  • Permis de conducere cat."B" - 0.5 puncte la nota finala
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE (Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de încetare a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis de conducere (dupa caz)
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Data limita de depunere a dosarelor : 15.11.2011 ora 15,00

  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - 50% din nota finala echivalent cu 5 puncte

  Proba practica: Operare PC(Word, Excel, etc) - 50% din nota finala echivalent cu 5 puncte

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 18.11.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul "Transilvania" Târgu Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro
  • Traducere text din limba Româna în limba Engleza si din limba Egleza în limba Româna
  Modul de punctare:
  Teorie = 50% din punctajul final, echivalent cu 5 puncte
  • HGR nr.398/1997= 1 punct
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul "Transilvania" Târgu Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro = 1 punct
  • Traducere text din limba Româna în limba Engleza si din limba Egleza în limba Româna = 3 puncte
  Practica = 50% din punctajul final, echivalent cu 5 puncte
  - Operare PC

  Avantaj = - 1 punct la nota finala

  - Punctaj maxim 10 puncte
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 7 puncte
  - Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute + punctele din oficiu pentru avantaj


  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 15.11.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Masinist agregate aerodrom - 2 posturi
  • Electrician de întretinere si reparatii - 2 posturi
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 11.11.2011 informatii - începând cu data de 02.11.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Masinist agregate aerodrome (electromecanic, mecanic)

  Denumirea postului : Masinist agregate aerodrome (electromecanic, mecanic) COR 314502
  Locul de Munca : Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca : determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat;scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta minim 5 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 11.11.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte
  Proba scrisa: A)Din bibliografia anexata la prezenta

  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor Proba practica : B)Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale component cu expicarea rolului lor functional

  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica

  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 15.11.2011 ora 10,00

  BIBLIOGRAFIE
  • Sisteme mecanice Mentenanta sistemelor mecanice (Aurel Vasilescu, Mariana Constantin)
  • Masini si utilaje - Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
  - Recunoasterea echipamentelor si descrierea principalelor elemente componente, cu explicarea rolului functional


  Conditii participare - Electrician de întretinere si reparatii

  Denumirea postului: Electrician de întretinere si reparatii cod C.O.R 724507
  Locul de Munca : Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca : Determinata de 3 ani
  Data ocuparii postului :

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Certificat de calificare în meseria de electrician
  • Autorizatie de electrician Grupa I tip "B" (cu mentiunea ca în termen de 6 luni va prezenta autorizatie Grupa II tip "B") -valabil, emisa de ANRE
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Experienta în meserie de minim 3 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 11.11.2011

  Modul de desfasurare al concursului;

  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezent
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  B) Proba practica:
  • Identificare dupa planse a componentelor unui tablou de distributie electrica
  • Depanarea unui circuit de comanda
  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica

  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului : 15.11.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • Domeniul tematic Electrotehnica: Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  • Domeniul tematic Legislatie:
   - Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
   - Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
  • Domeniul tematic Norme tehnice:
   - Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
   - Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  • Agenda electricianului
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 02.11.2011 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Referent de specialitate (214437) 1 post
  • Sef serviciu coordonare trafic (122646) 1 post
  • Femeie de serviciu (913201) 2 posturi
  • Arhivar (414101) 1 post
  • Merceolog (343308) 1 post
  • Secretar dactilograf (411502) 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 27.10.2011 informatii - începând cu data de 20.10.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Referent de specialitate

  Denumirea postului: Referent de specialitate cod. C.O.R (214437)
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • studii superioare
  • experienta în domeniul R.U minim 5 ani
  • operare PC (Word, Excel, Revisal)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • curs de operator calculator
  • curs resurse umane
  • cunostinte limba engleza - nivel mediu
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE(Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de incetare a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 27.10.2011

  Modul de desfasurare al concursului:
  • Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - 7 puncte
  • Proba practica: Operare PC (Word, Excel, Revisal) - 3 puncte
  Data concursului: 02.11.2011

  Bibliografie:
  • Legea 53/2003 - Codul Muncii republicat
  • HG 398/1997
  • HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor
  • Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Modul de punctare:

  Teorie= 70 % din nota finala echivalent cu 7 puncte
  • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicat = 3 puncte
  • HG nr. 398/1997= 1 punct
  • HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor = 1 punct
  • Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice= 1 punct
  • Traducere text EN-RO si RO-EN = 1 punct
  • Practica = 30 % din nota finala echivalent cu 3 puncte
  • Operare PC (Word, Excel) = 2 puncte
  • Operare Revisal = 1 punct
  • Punctaj maxim 10 puncte
  • Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 7 puncte
  • Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute

  Conditii participare - Sef serviciu coordonare trafic

  Denumirea postului: sef serviciu coordonare trafic(cdt.adjunct) cod C.O.R 122646
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • studii superioare de specialitate in domeniul aeronautic (sau studii superioare de scurta durata pentru absolventi ai institutiilor militare de invatamant arma aviatie cu durata de 3-4 ani)
  • experienta intr-o functie de conducere cu impact operational in domeniul aeroportuar de minim5 ani
  • operare PC
  • cunoasterea limbii engleza -nivel avansat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • carnet de conducere ctg.B
  Avantaje - calificari suplimentare /cursuri de specialitate si perfectionare in domeniul aeroportuar

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE(Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de încetarea a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 27.10.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  • Proba eliminatorie:- test de evaluare
  • interviu cu directorul general al regiei
  • Proba practica: coordonare si supraveghere activitati de trafic operational la deservirea unei aeronave de linie
  • Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  • Interviu: Primi trei clasati
  Data concursului: 02.11.2011ora 10

  Bibliografie:
  • Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  • HG 398/1997
  • RACR-AD-PETA(proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor)
  • RACR-AD-AADC(autorizarea aerodromurilor civile)
  • RACR-AD-MEDA(metode si echipamente privind degivrarea/antigivrarea aeronavelor la sol)
  • RACR-AD-REAC (Raportarea evenimentelor din aviatia civila)
  • CA:AP4/2009(Circulara aeroportuara AACR cu privire la Structurarea si implementarea sistemelor de management al sigurantei(SMS) pe aerodromuri
  Modul de puncture:

  Teorie = 70 puncte echivalent cu nota 7
  • Legea 399/2005 (Codul Aerian) = 10 puncte
  • HG 398/1997= 10 puncte
  • RACR-AD-PETA(proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor) = 10 puncte
  • RACR-AD-AADC(autorizarea aerodromurilor civile) = 10 puncte
  • RACR-AD-MEDA(metode si echipamente privind degivrarea/antigivrarea aeronavelor la sol) = 10 puncte
  • RACR-AD-REAC (Raportarea evenimentelor din aviatia civila) = 10 puncte
  • CA:AP4/2009(Circulara aeroportuara AACR cu privire la Structurarea si implementarea sistemelor de management al sigurantei(SMS) pe aerodromuri= 10 puncte
  Practica = 30 puncte echivalent cu nota 3
  - coordonarea si supravegherea unei activitati de trafic operational la deservirea unei aeronave de linie

  - Punctaj maxim 100 puncte echivalent cu nota 10.

  - Punctaj minim 90 puncte echivalent cu nota 9.

  - Punctajul final este suma punctelor obtinute la cele doua probe.


  Conditii participare - Femeie de serviciu

  Denumirea postului: Femeie de serviciu cod. C.O.R.913201
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • Acte doveditoare a pregatirii scolare - minim 10 clase
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE (Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizia de încetare a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 27.10.2011ora 16,00

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: a) din bibliografia anexata la prezenta
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Proba practica:
  a)Curatat si igienizat un grup sanitar si curatat geam într-o unitate de timp
  b)Lucru cu echipamente profesionale de curatenie

  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor
  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica

  Interviu: Primi trei clasati

  Data concursului: 02.11.2011ora 10,00

  Bibliografie:
  • Legea nr. 399/2005 (Codul Aerian)
  • HG nr. 398/1997
  • Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr. 319/2006)

  Conditii participare - Arhivar

  Denumirea postului: Arhivar C.O.R 414101
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de arhivar
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Operare PC
  Avantaje:- Pregatire scolara superioara (studii superioare) - 1 punct la nota finala

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE (Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de încetare a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - 5 puncte

  Proba practica: Pregatirea unui dosar pentru arhivare - 2 puncte
  Operare PC - 2 puncte

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 02.11.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr.319/2006)
  • Legea Arhivelor Nationale nr.16 din 1996 modificata si completata cu Legea nr.358/2002,OUG nr.39/2006 si Legea nr.474/2006
  Modul de punctare:

  Teorie= 50 % din nota finala echivalent cu 5 puncte
  • HGR nr.398/1997 - 1 punct
  • L nr. 319/2006 - 1 punct
  • Legea Arhivelor Nationale nr.16 din 1996 modificata si completata - 3 puncte
  Practica= 40 % din nota finala echivalent cu 4 puncte

  Studii superioare= 1 punct in plus la nota finala

  - Punctaj maxim 10 puncte
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 7 puncte
  - Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute + punctul din oficiu pentru avantaj


  Conditii participare - Merceolog

  Denumirea postului: Merceolog C.O.R 343308
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Cunostinte de limba engleza - nivel mediu
  • Operare PC
  • Permis de conducere Cat. "B"
  Avantaje: - Pregatire scolara superioara (studii superioare) - 1 punct la nota finala

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie (Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE (Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie permis de conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de încetare a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Modul de desfasurare al concursului
  • Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta 7 puncte
  • Proba practica: 3 puncte
  • Interviu: primii trei clasati
  • Data concursului: 02.11.2011 ora 10,00
  Bibliografie:
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr.319/2006)
  • Legea nr.22 din 19.11.1969 cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea contabilitatii nr. 82/1991
  • OUG nr. 34/2006
  Modul de punctare:

  Teorie= 70% din nota finala echivalent 7 puncte
  • HGR nr.398/1997= 1 punct
  • Legea nr. 319/2006 = 1 punct
  • Legea nr.22 din 19.11.1969 = 3 puncte
  • Ordonanta nr.34 = 1 punct
  • Legea 82/1991= 1 punct
  Practica = 30% din nota finala echivalent 3 puncte
  • Operare PC = 2 puncte
  • Traducere EN-RO si RO-EN = 1 punct
  Avantaj = 1 punct la nota finala

  - Punctaj maxim 10 puncte
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 7 puncte
  - Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la ambele probe + punctul din oficiu pentru avantaj


  Conditii participare - Operator de Handling

  Denumirea postului: Secretara dactilografa C.O.R 411502
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare secretara dactilografa
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Operare PC (Word, Excel, etc)
  • Cunostinte limba engleza - nivel avansat
  • Experienta în domeniu de minim 3ani
  Avantaje:
  • Pregatire scolara superioara (studii superioare) - 1 punct la nota finala
  • Permis de conducere cat."B"
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE (Europass)
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de încetare a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis de conducere (dupa caz)
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Modul de desfasurare al concursului
  • Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - 50% din nota finala echivalent cu 5 puncte
  • Proba practica: Operare PC(Word, Excel, etc) - 50% din nota finala echivalent cu 5 puncte
  • Interviu: primii trei clasati
  Data concursului: 02.11.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul " Transilvania" Târgu Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro
  • Traducere text din limba Româna în limba Engleza si din limba Egleza în limba Româna
  Modul de punctare:

  Teorie = 50% din punctajul final, echivalent cu 5 puncte
  • HGR nr.398/1997= 1 punct
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul " Transilvania" Târgu Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro = 1 punct
  • Traducere text din limba Româna în limba Engleza si din limba Egleza în limba Româna = 3 puncte
  Practica = 50% din punctajul final, echivalent cu 5 puncte

  - Operare PC
  Avantaj = - 1 punct la nota finala pentru studii superioare
  - Punctaj maxim 10 puncte
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 7 puncte
  - Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute + punctele din oficiu pentru avantaj


  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 28.10.2011 orele 10,00 si 11,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Agent salvare aeroportuara (314501) 2 posturi
  • Agent securitate aeroportuara(314509) 2 posturi
  • Sofer (832201) 5 posturi
  • Administrator de retea de calculatoare (213902) 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 25.10.2011 informatii - începând cu data de 17.10.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Agent salvare aeroportuara

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuara C.O.R 314501
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfacut la o unitate militara de pompieri si poseda certificate de calificare eliberat de unitatea militara de profil/formatori autorizati, atestat de pompier
  • Carnet de conducere B,C
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta în domeniu 3 ani
  • Experienta în domeniu de pompier de minim 3 ani echivaleaza certificatul/autorizarea în meserie
  Avantaje:
  • Curs asistenta medical de urgenta,
  • Cadru tehnic P.S.I
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie a carnetului de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta

  Proba practica:
  Barem proba de rezistenta fizica la efort + proba special P.S.I

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 28.10.2011 ora 11,00

  Bibliografie:
  • 1. Reglementari Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnica a aerodromurilor (RACR - PETA)
   Cap. 2/2.11
   9/9,1
   9/9,2
   Supliment AA17
  • 2. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • 3. Hotarârea consiliului Judetean Mures Nr.53/2008
  • 4. Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr.319/2006)
  Modul de punctare:

  Teorie = 50 puncte echivalent cu nota 5

  • HGR nr.398/1997= 10puncte
  • RACR - PETA=20 puncte
  • Hotarârea CJ Mures nr.53/2008 = 10 puncte
  • SSM = 10 puncte
  Practica = 50 puncte echivalent cu nota 5

  a) Proba fizica încadrare în barem, efort fizic (alergare) = 10 puncte
  b) Proba aruncare furtun la punct fix = 20 puncte
  - furtun tip "C"
  - furtun tip "B"
  c) Echiparea cu masca si tub de oxigen =10 puncte

  - Punctaj maxim 100 puncte echivalent cu nota 10
  - Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 60 puncte echivalent cu nota 6
  - Punctjul final fchivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute

  Pentru sustinerea probei practice concurentii se vor prezenta în echipament corespunzator

  • HGR nr.398/1997 10% 1 punc
  • RACR - PETA 20% 2 puncte
  • Hotarârea CJ M nr.53/2008 10% 1 punc
  • SSM 10% 1 punct
  Proba practica 50% 5 puncte


  Conditii participare - Agent securitate aeroportuara

  Denumirea postului: Agent securitate aeroportuara C.O.R 314509
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • vârsta minima 20 ani
  • Operare PC(Word,Excel,etc)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Cunostinte de limba engleza (scris si vorbit) - nivel mediu
  • Carnet de conducere Cat B
  Avantaje - pregatire scolara suplimentare

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie permis de conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Traducere text din limba engleza în româna si din româna în engleza

  Proba practica:
  a) Operare PC
  b) Test de rezistenta fizica la efort

  Interviu: Primi trei clasati

  Data concursului: 28.10.2011ora 10,00

  Bibliografie:
  • Codul Aerian al României(Legea nr.399/2005)
  • Regulamentul UE nr.185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune în domeniul securitatii aviatiei
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  Modul de punctare:
  Teorie = 60 puncte echivalent cu nota 6
  • HGR nr.398/1997= 10puncte
  • Regulamentul UE nr.185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 = 20 puncte
  • Codul Aerian al României(Legea nr.399/2005) = 10 puncte
  • Traducerea unui text din limba româna în limba engleza si din limba engleza în limba româna = 20 puncte
  Practica = 40 puncte echivalent cu nota 4

  Proba fizica încadrare în barem, efort fizic
  • Alergare viteza = 10 puncte
  • Alergare rezistenta= 10 puncte
  Pentru sustinerea probei practice concurentii se vor prezenta în echipament corespunzator

  Operare PC
  • Redactarea unui text în Office Word conform cerintelor într-o unitate de timp =10 puncte
  • Înserarea unui tabel conform cerintelor într-o unitate de timp =10 puncte
  Punctjul final echivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute


  Conditii participare - Sofer

  Denumirea postului: Sofer cod.C.O.R 832201
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat sau 10 clase + scoala profesionala
  • atestat profesional (transport persoane)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Carnet de conducere Cat B, C,D,E(cunostinte teoretice si practice în conducere tractorului cu echipamente aferente)
  Avantaje - calificari suplimentare/ pregatire scolara superioara cerintei postului

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (atestat transport personae - valabil)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie C.I. sau BI
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie permis de conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta

  Proba practica: Conducere tractor U650 si autobus platforma

  Interviu: Primi trei clasati

  Data concursului: 28.10.2011ora 10,00

  Bibliografie:
  • Legea sanatatii si securitatii în munca (Legea nr.319/2006)
  • Manual tractor U650
  • Chestionar circulatie
  Modul de punctare:
  Teorie = 50 % din punctahul final echivalent cu nota 5
  • Manual tractor U650 = 20 %
  • SSM (Legea Nr.319/2006) = 10%
  • Test circulatie = 20%
  Practica = 50 % din punctahul final echivalent cu nota 5
  • Punctaj maxim 100 puncte echivalent cu nota 10
  • Punctaj minim (pentru a fi considerat reusit) 70 puncte echivalent cu nota 7
  • Punctjul final fchivalent cu nota finala , suma punctelor obtinute la probele sustinute
  • Teorie 20% 2 puncte
  • SSM 10% 1 punc
  • Test circulatie 20% 2 puncte
  • Proba practica 50% 5 puncte

  Conditii participare - Administrator de retele de calculatoare

  Denumirea postului: Administrator de retele de calculatoare cod C.O.R 213902
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani

  Conditii necesare:
  • Studii superioare - cu diploma de licenta
  • Cunostinte avansate MS Office
  • Cunostinte avansate hardware si software
  • Realizare si întretinere retele Pc
  • Cunostinte de limba engleza (scris si vorbit - nivel avansat)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta în domeniu 3 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Decizie de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa = 30% din nota finala,echivalent cu 30 puncte
  • Test grila cunostinte informatica = 20 puncte
  • Text scris : traducere din limba engleza în limba româna si din limba româna în limba engleza = 10 puncte
  Proba practica: = 70 % din nota finala,echivalent cu 70 puncte
  • Operare PC = 10 puncte
  • Verificarea cunostintelor har ware = 20 puncte
  • Verificarea cunostintelor soft ware = 20 puncte
  • Retele PC = 20 puncte
  Nota finala este este suma punctajelor de la cele doua probe, minim 70 puncte echivalent cu nota 7.

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 28.10.2011ora 10,00


  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 26.10.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Masinist agregate aerodrom (314502) - 3 posturi
  • Manipulant marfuri (933005) - 4 posturi
  • Electrician de întretinere si reparatii(724507) - 2 posturi
  • Impiegat informatii aviatie (413305) - 2 posturi
  • Operator de handling (314507) - 4 posturi
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 24.10.2011 informatii - începând cu data de 11.10.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202

  Conditii participare - Masinist agregate aerodrome (electromecanic, mecanic)

  Denumirea postului: Masinist agregate aerodrome (electromecanic, mecanic) COR 314502
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat;scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta minim 5 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 24.10.2011

  Modul de desfasurare al concursului

  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte

  Proba scrisa: A) Din bibliografia anexata la prezenta
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Proba practica: B) Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale component cu expicarea rolului lor functional
  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica

  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 26.10.2011 ora 10,00

  BIBLIOGRAFIE
  • Sisteme mecanice Mentenanta sistemelor mecanice (Aurel Vasilescu, Mariana Constantin)
  • Masini si utilaje -Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
     - Recunoasterea echipamentelor si descrierea principalelor elemente componente, cu explicarea rolului functional


  Conditii participare - Impiegat informatii aviatie

  Denumirea postului: Impiegat informatii aviatie cod C.O.R 413305
  Locul de Munca: Birou informatii+parcare
  Durata Contractului Individual de Munca: Determinata 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • cunoasterea limbii engleze - nivel avansat
  • notiuni de contabilitate primara si gestiune
  Avantaje
  • calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului = 3 puncte
  • carnet de conducere = 1 punct
  • cunoasterea altor limbi straine de circulatie int. = 1 punct
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa:
  A) Din bibliografia anexata la prezenta - 50 punctela nota finala

  Proba practica:
  B) Lucru la biroul de informatii -parcare al aeroportului - 45 puncte la nota finala

  C) Avantaje - 5 puncte la nota finala

  D) Interviu : primi trei clasati

  Bibliografie:
  • Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  • HG 398/1997
  • Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul Transilvania Tg.Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro

  Conditii participare - Operator de Handling

  Denumirea postului: Operator de Handling cod C.O.R 314507
  Locul de Munca: Birou Handling
  Durata Contractului Individual de Munca: Determinata de 3 ani

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  • Operare PC
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Avantaje
  • Calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului - 3 puncte
  • Carnet de conducere - 1 punct
  • Curs de specialitate în domeniu - 1 punct
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba eliminatorie:
  Traducere text engleza / româna si româna/engleza - Nota minima 7
  - pondere 4 puncte la nota finala

  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - pondere 46 puncte la nota finala

  B) Proba practica:
  a) Operare PC:Sisteme check-in
  - pondere 45 puncte la nota finala

  C) Avantaje: pondere 5 puncte la nota finala

  D) Interviu : primi trei clasati

  Data concursului: 26.10.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • Codul Aerian al României
  • Reglementari Aeronautice Civile Române privind autorizarea agentilor aeronautici de handling RACR -AD-AAH editia 1/2008
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • AHM (Airport Handling Manual) - doc ICAO (Extras)

  Conditii participare - Electrician de întretinere si reparatii

  Denumirea postului: Electrician de întretinere si reparatii cod C.O.R 724507
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: Determinata de 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Certificat de calificare în meseria de electrician
  • Autorizatie de electrician Grupa I tip "B" (cu mentiunea ca în termen de 6 luni va prezenta autorizatie Grupa II tip "B") -valabil, emisa de ANRE
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Experienta în meserie de minim 3 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba scrisa:
  Din bibliografia anexata la prezent
  Fiecare subiect va fi notat de la 1 la 10 puncte
  Nota probei scrise va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  B) Proba practica:
  -Identificare dupa planse a componentelor unui tablou de distributie electrica
  -Depanarea unui circuit de comanda
  Nota probei practice va fi media aritmetica a punctajelor subiectelor

  Nota finala va fi media aritmetica a punctelor de la proba scrisa si proba practica
  C) Interviu: primi trei clasati
  D) Data concursului: 26.10.2011

  Bibliografie:
  • Domeniul tematic Electrotehnica: Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  • Domeniul tematic Legislatie:
   Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
   Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
  • Domeniul tematic Norme tehnice:
   Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
   Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  • Agenda electricianului
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006

  Conditii participare - Manipulant marfuri

  Denumirea postului: Manipulant marfuri cod C.O.R 933005
  Locul de Munca: Birou handling
  Durata Contractului Individual de Munca: Determinata de 3 ani
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Vârsta maxima 45 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa:
  A) Din bibliografia anexata la prezent - 40 puncte
  B) Test psihologic - 20 puncte

  C) Proba practica: Probe fizice: rezistenta si viteza, flotari- 40 puncte flotari

  D) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 26.10.2011

  Bibliografie:
  • HG nr.398/1997
  • Codul Aerian al României
  • Legea sanatati si securitatii în munca Legea nr.319/2006


  Conditii Agentsalvare - 22.08.2011

  R.A. AEROPORT ” TRANSILVANIA” TÂRGU MUREŞ

  APROBAT

  Director general

  Runcan Petru Ştefan

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuară C.O.R 314501
  Locul de Muncă:   Atelier  P.S.I
  Durata Contractului Individual de Muncă: Nedeterminată *
  Condiţii necesare:
  -  Liceul cu diplomă de bacalaureat
  - Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfăcut la o unitate militară de pompieri şi posedă certificate de calificare eliberat de unitatea militară de profil/formatori autorizaţi, atestat de pompier
  - Carnet de conducere B,C
   -  Fără cazier
  -  Apt efort fizic şi psihic
  -  Experienţă în domeniu  3 ani
  -  Experienţă în domeniu de pompier de peste 3 ani echivalează certificatul/atestarea în meserie
  Avantaje :        
     -  Curs asistenţă medical de urgenţă,
      -  Cadru tehnic P.S.I
   Pentru dosarul de înscriere:
  -   Scrisoare de intenţie(Cerere de participare la concurs)
  -   Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătiri profesionale
  -   CV(curriculum vitae) model UE
  -   Cazier
  -   Copie a carnetului de conducere
  -   Alte calificări
  -   Copie a carnetului de muncă
  -   Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechimre în muncă şi funcţie, salar, începând cu data de  01.01.2011
  -   Dispoziţia de desfacere a CIM (după caz)
  -   Copie C.I.sau BI
  -   Copie certificate de naştere, căsătorie, naştere copii(după caz)
  -   Adeverinţă de la medicul de familie că nu suferă de boli cronice fizice şi psihice
  -    Recomandare de la ultimul loc de muncă
  Modul de desfăşurare al concursului

  Probă scrisă :  

                          Din bibliografia anexată la prezenta                         

  Probă practică:   
  Barem probă de rezistenţă fizică la efort + probă special P.S.I
                                                  Interviu : primii  trei clasaţi

  Data concursului: 22.08.2011 ora 10                                                                         

  Bibliografie:

  1. Codul Aerian al României (Legea nr.399/2005)
  1. Reglementări Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnică a aerodromurilor (RACR – PETA)

  Cap.     2/2.11
    9/9,1
    9/9,2
  Supliment AA17

  1. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  2. Hotărârea consiliului Judeţean Mureş Nr.53/2008
  3. PSI specific

  Modul de punctare:

  Teorie     = 70 puncte     

  a)   HGR nr.398/1997
                       b)  Codul Aerian (Legea nr.399/2005) reprezintă   65 %
                       a)  Legislaţie specific P.S.I               reprezintă      35  %

  Practică   = 20 Puncte

  1. Probă fizică încadrare în barem, efort fizic (alergare)
  2. Proba aruncare furtun la punct fix

                                - furtun  tip “C”
                                - furtun tip “B”

  Avantaje  = 10 Puncte


  R.A AEROPORT “TRANSILVANIA” TÂRGU MUREŞ, cu sediul în Vidrasău, Şoseaua Târgu Mureş – Luduş km 14,5 organizează în data de 22.08.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacante de:

  1. Agent salvare aeroportuară

  1 Post

  Cererile şi dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 – 16,00 până în data de 19.08.2011 orele 14.00

   

  Cu respect
  Petru Ştefan Runcan
    Director General

   


  Conditii participare - masinist agregate aerodrom(electromecanic, mecanic)

  Denumirea postului: masinist agregate aerodrom(electromecanic, mecanic) COR 314502
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat;scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 18.08.2011 orele 12,00

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  B) Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale component cu expicarea rolului lor functional
  C) Interviu : primi trei clasati

  Data concursului: 19.08.2011 ora 10,00

  BIBLIOGRAFIE
  • Masini si utilaje - Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
  - Recunoasterea echipamentelor si descrierea principalelor elemente component, cu explicarea rolului functional

  Modul de punctare

  Proba scrisa (5 subiecte)
  -fiecare subiect este notat de la 0 la 10
  -nota finala a probei scrise este media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare subiect

  Proba scrisa reprezinta 50 % din total punctaj.

  Proba practica (1 subiect)
  - subiectul este notat de la 0 la 10

  Proba practica reprezinta 50 % din total punctaj.

  Primii trei clasati vor participa la interviul final.


  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 08.08.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de:

  • Masinist agregate aerodrome (electromecanic mechanic) - 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 05.08.2011 .

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - masinist agregate aerodrom(electromecanic, mecanic)

  Denumirea postului: masinist agregate aerodrom(electromecanic, mecanic) COR 314502
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat;scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 05.08.2011 orele 14,00

  Modul de desfasurare al concursului

  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  B) Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale component cu expicarea rolului lor functional
  C) Interviu : primi trei clasati

  Data concursului: 08.08.2011 ora 10,00

  BIBLIOGRAFIE
  • Masini si utilaje - Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
  • Recunoasterea echipamentelor si descrierea principalelor elemente component, cu explicarea rolului functional
  Modul de punctare
  Proba scrisa (5 subiecte)
  • fiecare subiect este notat de la 0 la 10
  • nota finala a probei scrise este media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare subiect
  Proba scrisa reprezinta 50 % din total punctaj.

  Proba practica (1 subiect)

  • subiectul este notat de la 0 la 10
  Proba practica reprezinta 50 % din total punctaj.

  Primii trei clasati vor participa la interviul final.

  Inginer Sef: Pop Ioan Petru
  Referent: Atanasoaie Lidia

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 28.07.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:

  • Agent salvare aeroportuara 3 Posturi
  • Operator handling (electromecanic) 1 Post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 25.07.2011 informatii - începând cu data de 19.07.2011 orele 12.00.
  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202

  Cu respect
  Petru Stefan Runcan
  Director General

  Conditii participare - Operator handling(electromecanic)

  Denumirea postului: Operator handling(electromecanic) cod C.O.R 724411
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat; scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica sau mecanic aviatie
  • Experienta in domeniu minim 3 ani
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Carnet de conducere ctg.B
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie carnet de conducere
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau B.I
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 25.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  B) Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale component cu expicarea rolului lor functional
  C) Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 28.07.2011 ora 10,00

  BIBLIOGRAFIE
  • Masini si utilaje -Constructii de autovehicule (Gh.Fratila ,E.Draghici)
  • Automobilul-Constructie.Functionare.Depanare(D.Cristescu,V.Raducu)
  • Tehnologia asamblarii si montajului (Gh.Ion;M.Voicu)
  • Masini electrice (Constantin Gh)
  • Bazele electrotehnicii
  • Elemente de comanda si control pentru actionari si sisteme de reglare automata
  • Agenda electricianului
  • Legea 319/2006
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene(motoare MAS si MAC)
  Proba practica
  - Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente cu explicarea rolului lor functional

  Modul de punctare

  Proba scrisa
  -fiecare subiect este notat de la 0 la 10
  -nota finala a probei scrise este media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare subiect
  -nota finala minima a probei scrise este 6

  Proba scrisa reprezinta 50 % din total punctaj.

  Proba practica
  -fiecare subiect este notat de la 0 la 10
  -nota finala a probei practice este media aritmetica a punctajelor obtinute la fiecare subiect .
  -nota finala minima a probei practice este 6 .

  Proba practica reprezinta 50 % din total punctaj.

  (Nota finala a candidatului este egala cu media aritmetica a rezultatelor obtinute la proba scrisa si proba practica).

  Primii trei clasati vor participa la interviul final.


  Conditii participare - Agent salvare aeroportuara

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuara C.O.R 314501
  Locul de Munca: Atelier P.S.I
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata *

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfacut la o unitate militara de pompieri si poseda certificate de calificare eliberat de unitatea militara de profil, autorizare de pompier
  • Carnet de conducere B,C
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta în domeniu 3 ani
  • Experienta în domeniu de pompier de peste 3 ani echivaleaza certificatul/autorizarea în meserie
  Avantaje:
  • Curs asistenta medical de urgenta,
  • Cadru tehnic P.S.I
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie a carnetului de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Proba practica: Barem proba de rezistenta fizica la efort + proba special P.S.I
  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 28.07.2011

  Bibliografie:
  1. Codul Aerian al României (Legea nr.399/2005)
  2. Reglementari Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnica a aerodromurilor (RACR - PETA)
  Cap. 2/2.11; 9/9,1; 9/9,2; Supliment AA17
  3. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  4. Hotarârea consiliului Judetean Mures Nr.53/2008
  5. PSI specific

  Modul de punctare: Teorie= 70 puncte
  a) HGR nr.398/1997
  b) Codul Aerian (Legea nr.399/2005) reprezinta 65 %
  a) Legislatie specific P.S.I reprezinta 35 %

  Practica= 20 Puncte
  a) Proba fizica încadrare în barem, efort fizic (alergare)
  b) Proba aruncare furtun la punct fix
  - furtun tip "C"
  - furtun tip "B"

  Avantaje = 10 Puncte

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 15.07.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:

  - Controlor trafic dirijare sol 2 Posturi

  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 13.07.2011 informatii - începând cu data de 11.07.2011 orele 12.00.

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202

  Cu respect
  Petru Stefan Runcan
  Director General  Conditii participare - Controlor trafic dirijare sol

  Denumirea postului: Controlor trafic dirijare sol cod C.O.R 314405 - 2 posturi
  Locul de Munca: Biroul operatiuni dirijare sol
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Operare PC
  Avantaje - studii superioare, experienta în domeniul aeronautic

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 13.07.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Traducere text din Limba Romana in Limba Engleza, si din Limba Engleza în Limba Romana
  Proba practica: Operare PC, utilizare Microsoft Office Word, Microsoft Office Power point
  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 15.07.2011

  Bibliografie: Reglementari aeronautice civile Romane privind proiectarea tehnica a aerodrumurilor - RACR PETA ( www.cca.ro)
  Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  HG 398/1997


  Conditii participare - Referent de Specialitate (Specialist reglementari)

  Denumirea postului: Referent de Specialitate (Specialist reglementari) cod C.O.R 214542
  Locul de Munca: ___________________
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*

  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Studii Superioare de Specialitate
  • Fara cazier
  • Experienta in domeniu aeronautic minim 5 ani
  • Cunostinte operare PC
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  • Apt fizic si psihic
  Avantaje - calificari suplimentare

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba eliminatorie: traducere text din Limba engleza in Limba romana si din Limba romana in Limba engleza, nota minima 8.
  B) Proba scrisa: din bibliografia anexata la prezenta
  C) Proba practica:operare PC
  D) Interviu

  Data concursului: 08.07.2011ora 10,00

  Bibliografie:
  Codul Aerian
  HG 398/1997
  Anexa 14 OACI

  Modul de punctare:
  Proba scrisa 70 de puncte ( 7 intrebari a cite 10puncte fiecare)
  Proba practica = 30 de puncte

  Total punctaj = 100 puncte

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 08.07.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  • Electromecanic 1 Post
  • Electrician 1 Post
  • Instalator 1 Post
  • Jurist 1 Post
  • Referent de specialitate (reglementari) 1 Post
  • Agent salvare aeroportuara 3 Posturi
  • Referent 1 Post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 04.07.2011 informatii - începând cu data de 27.06.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202

  Conditii participare - operator handling(electromecanic)

  Denumirea postului: operator handling(electromecanic) cod C.O.R 724411
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat ; Scoala profesionala sau corespondent în aviatie
  • Certificat de calificare profil electromecanica
  • Experienta in domeniu minim 3 ani
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Carnet de conducere ctg.B
  Avantaje - calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie carnet de conducere
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere : 04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  B) Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente
  C) Interviu: Primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011ora 10,00

  Bibliografie:
  • Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  • HG 398/1997
  • Masini electrice (Constantin Gheorghe)
  • Bazele electrotehnicii
  • Elemente de comanda si control pentru actionari si sisteme de reglare automata
  • Intretinere si functionare grupuri electrogene (motoare MAS si MAC)
  Modul de punctare:
  Proba scrisa - Test din bibliografie = 40 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 20 de puncte
  Proba practica = 60 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 30 de puncte

  Total punctaj = 100 puncte

  Conditii participare - Instalator

  Denumirea postului: Instalator C.O.R 713609
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • studii minim - 10 clase
  • certificat de calificare instalator
  • experienta in domeniu minim 5 ani
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • carnet de conducere ctg.B
  Avantaje - calificari suplimentare - de fochist; certificat care sa ateste competente în sudura oxi- acetilenica (gaz), electrica; de lacatuserie mecanica

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie carnet de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere:04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  B) Proba practica: Elemente - meserie
  C) Interviu: Primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • Instalatii tehnico-sanitare si de gaze - Stefan Vintila;Gheorghe Constantinescu
  • Instalatii de încalzire sanitare si gaz (Exploatare: Întretinere; Reparatii) - Mihai Ilina; Constantin Luta
  • Instalatii în cladiri - Vl. Cvasa; M. Margaritescu
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr.319/2006) si normele metodologice de aplicare a legii nr.319/2006
  Modul de punctare:
  Proba scrisa - Test din bibliografie = 40 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 20 de puncte
  practica = 60 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 30 de puncte

  Total punctaj= 100 puncte

  Conditii participare - Jurist

  Denumirea postului: Jurist cod COR - 242102
  Locul de Munca: R.A.Aeroport "Transilvania" Târgu Mures
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*

  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Studii superioare de specialitate (absolvent studii juridice)
  • Experienta relevanta în domeniu dreptului civil, comercial, al muncii, statutar si fiscal de minim 5 ani ( cerinta obligatorie)
  • Fara cazier
  • Apt fizic si psihic
  • Carnet de conducere ctg.B
  • Cunostinte operare PC ( Word, Excel)
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  Avantaje
  - Abilitati de analiza si sinteza,
  - Abilitati de comunicare si relationare

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie permis de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  A) Proba eliminatorie: Test limba engleza - Nota minima = nota 8
  B) Proba scrisa: Test din bibliografia anexata la prezenta
  C) Proba practica: Operare PC
  D) Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • Codul Comercial
  • Hotarârea nr.398/04.08.1997
  • Codul Muncii (Legea 53/2003 cu modificarile si completarile aduse de Legea nr.40 din 31.03.2011)
  • Codul Fiscal
  • Ordonanta nr.34/2006
  • Codul Aerian al României
  Modul de punctare:
  Proba scrisa: a) Test din bibliografie = 80 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 60 de puncte
  Proba practica:- Operare PC = 20 de puncte
  Punctaj minim = 10 puncte

  Total punctaj = 100 puncte

  Conditii participare - Agent salvare aeroportuara

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuara C.O.R 314501
  Locul de Munca: Atelier P.S.I
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata *

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfacut la o unitate militara de pompieri si poseda certificate de calificare eliberat de unitatea militara de profil
  • Carnet de conducere B,C,
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Avantaje:
  • Experienta în domeniu
  • Curs asistenta medical de urgenta,
  • Cadru tehnic P.S.I
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Copie a carnetului de conducere
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa:
  Din bibliografia anexata la prezenta

  Proba practica:
  Barem proba de rezistenta fizica la efort

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011

  Bibliografie:
  • Codul Aerian al României ( Legea nr.399/2005)
  • Reglementari Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnica a aerodromurilor- (RACR - PETA)
      Cap. 2/2.11
      9/9,1
      9/9,2
      Supliment AA17
  • H.G. nr.398 din 04.08.1997
  • Hotarârea Consiliului Judetean Mures Nr.53/2008
  Modul de punctare:
  Proba eliminatorie:
  a) proba fizica, încadrare în barem, efort fizic (alergare)
  b) proba aruncare furtun la punct fix
    - furtun tip "C"
    - furtun tip "B"

  Proba scrisa: test din bibliografie = 100 puncte

  Conditii participare - Electrician

  Denumirea postului: Electrician cod C.O.R 724507
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Certificat de calificare în meseria de electrician
  • Autorizatie de electrician - (cu mentiunea ca în termen de 6 luni va prezenta autorizatie Grupa II tip "B")
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Experienta în meserie de minim 3 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezent

  Proba practica: Identificare dupa planse a componentelor unui tablou de distributie electrica

  Interviu: primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011

  Bibliografie:
  • Domeniul tematic Electrotehnica: Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  • Domeniul tematic Legislatie:
     Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
     Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
  • Domeniul tematic Norme tehnice:
     Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
     Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  • Agenda electricianului
  • Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
  Modul de punctare:
  Proba scrisa - Test din bibliografie = 40 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 20 de puncte

  Proba practica = 60 de puncte
  Punctaj minim proba scrisa = 30 de puncte

  Total punctaj= 100 puncte


  Conditii participare - Referent

  Denumirea postului: Referent
  Locul de Munca:
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*

  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat in specialitatea Contabilitate sau Studii Superioare Economice
  • Experienta in domeniu minim 3 ani
  • Cunostinte operare PC
  • Cunostinte de limba engleza - nivel mediu
  • Fara cazier
  Avantaje - experienta in domeniu contabil, contabil autorizat, expert contabil

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatirii profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Recomandare de la ultimul loc de munca
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 04.07.2011

  Modul de desfasurare al concursului

  A) Proba scrisa:
  B) Proba practica:
  C) Interviu : primii trei clasati

  Data concursului: 08.07.2011 ora 10,00

  Bibliografie:
  • Lege nr.82/1991, republicata
  • Codul Fiscal (Legea nr.571/2003 , republicat
  • Legea bugetului de stat
  • Legea bugetului asigurarilor sociale
  • HOTARÂRE nr.398 din 4 august 1997
  • privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judetene

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 06.06.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
  1. Controlor trafic dirijare sol - 1 post
  2. Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport - 1 post
  3. Electrician - 1 post
  4. Mecanic auto - 1 post
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16:00 pâna în data de 31.05.2011 informatii - începând cu data de 25.05.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202


  Conditii participare - Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport

  Denumirea postului: Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport cod C.O.R 514907
  Locul de Munca: R.A.Aeroport "Traqnsilvania" Târgu Mures
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Acte doveditoare a pregatirii scolare - minim 10 clase
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor, a pregatiri scolare
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 31.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Proba practica:
  1. Curatat si igienizat un grup sanitar si curatat geam, într-o unitate de timp.
  2. Lucru cu echipamente profesionale de curatenie
  Interviu: primi trei "reusiti" dupa caz

  Data concursului: 06.06.2011ora 10,00

  Presedinte comisie

  Bibliografie:

        - Legea 399/2005 (Codul Aerian)
        - H.G. 398/1997


  Conditii participare - Mecanic Auto

  Denumirea postului: Mecanic Auto cod C.O.R 723103
  Locul de Munca: Atelier Auto
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Studii de specialitate tehnica auto (atestate, certificate, profesionale în domeniul auto)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • Copie certificat de calificare
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 31.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Proba practica:
  1. Diacnosticarea defectiunilor la instalatia de aer a unui autovehicul si remedierea acestora.
  2. Remedierea unei defectiuni aparute la sistemul de alimentare motor Diesel ( motorul porneste si se opreste)
  Interviu: primii trei reusiti dupa caz

  Data concursului: 06.06.2011ora 10,00

  Presedinte comisie

  Bibliografie:

        - "Autobuze cu motoare diesel orizontale"
        - I. Motoc
        - I. Popescu
        - Legea 399/2005 (Codul Aerian)
        - H.G. 398/1997


  Conditii participare - Electrician

  Denumirea postului: Electrician cod C.O.R 724507
  Locul de Munca: Atelier Energetic
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau scoala profesionala
  • Certificat de calificare în meseria de electrician
  • Autorizatie de electrician Grupa II tip "B"
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Experienta în meserie de minim 3 ani
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale (certificat de calificare)
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 31.05.2011 ora16.00


  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezent
  Proba practica:Identificare dupa planse a componentelor unui tablou de distributie electrica
  Interviu: primii trei reusiti dupa caz

  Data concursului: 06.06.2011 ora 10:00

  Presedinte comisie

  Bibliografie:

  1. Domeniul tematic Electrotehnica: Manuale si carti din literatura tehnica de specialitate
  2. Domeniul tematic Legislatie:
      Legile si reglementarile aprobate prin hotarâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.
      Reglementarile ANRE (regulamente, coduri,etc), aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
  3. Domeniul tematic Norme tehnice:
      Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al presedintelui ANRE
      Normele tehnice ce au indicativ PE (prescriptie energetica)
  4. Agenda electricianului
  5. Legea securitatii si sanatatii în munca (nr. 319/2006) si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006


  Conditii participare - Controlor trafic dirijare sol

  Denumirea postului: Controlor trafic dirijare sol cod C.O.R 314402
  Locul de Munca: Biroul operatiuni dirijare sol
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • Vârsta de minim 18 ani, vârsta maxima 27 ani*
  • Fara cazier
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  • Apt efort fizic si psihic
  • Permis de conducere cat.B
  • Cunostinte în operare PC
  Avantaje - studii superioare, experienta în domeniul aeronautic

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copii a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 31.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa:
  1. Din bibliografia anexata la prezenta
  2. Traducere text din limba engleza în limba româna si din limba româna în limba engleza
  Proba practica: Operare PC, Utilizare Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Offce Power Point
  Interviu: primii trei reusiti dupa caz

  Data concursului: 06.06.2011ora 10:00

  Presedinte comisie

  Bibliografie:

      - Reglementari aeronautice civile Romîne privind proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor - RACR PETA (www.caa.ro)
      - Legea 399/2005 (Codul Aerian)
      - H.G. 398/1997


  Conditii participare - sef serviciu coordonare trafic(cdt.adjunct)

  Denumirea postului: sef serviciu coordonare trafic(cdt.adjunct) cod C.O.R 122646
  Locul de Munca: conducere -operational
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • studii superioare de specialitate in domeniul aeronautic (sau studii superioare de scurta durata pentru absolventi ai institutiilor militare de invatamant arma aviatie cu durata de 3-4 ani)
  • experienta intr-o functie de conducere cu impact operational in domeniul aeroportuar de minim 5 ani
  • operare PC
  • cunoasterea limbii engleza -nivel avansat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • carnet de conducere ctg.B
  Avantaje - calificari suplimentare /cursuri de specialitate si perfectionare in domeniul aeroportuar

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 25.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  1. Proba eliminatorie:
   • test de evaluare
   • interviu
  2. Proba practica : coordonare si supraveghere activitati de traffic operational la deservirea unei aeronave de linie
  3. Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  Data concursului: _______ ora _________

  Bibliografie:
  Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  HG 398/1997
  RACR-AD-PETA(proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor)
  RACR-AD-AADC(autorizarea aerodromurilor civile)
  RACR-AD-MEDA(metode si echipamente privind degivrarea/antigivrarea aeronavelor la sol)
  RACR-AD-REAC (Raportarea evenimentelor din aviatia civila)
  CA:AP4/2009(Circulara aeroportuara AACR cu privire la Structurarea si implementarea sistemelor de management al sigurantei(SMS) pe aerodromuri


  Conditii participare - operator handling(sofer)

  Denumirea postului: operator handling(sofer) cod C.O.R 314507
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente autopropulsate
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat sau 10 clase+scoala profesionala
  • atestat professional (transport persoane)
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • carnet de conducere ctg.B,C,D,E (cunostiinte pentru conducere tractor)
  Avantaje - calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie permis conducere
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 25.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  1. Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  2. Proba practica: Conducere tractor U650 si autobuz platforma
  3. Interviu
  Data concursului: _______ ora _________

  Bibliografie:
  Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  HG 398/1997
  Manual tractor U650
  Chestionare circulatie


  Conditii participare - operator handling(electromecanic)

  Denumirea postului: operator handling(electromecanic) cod C.O.R 314507
  Locul de Munca: Atelier manipulant echipamente speciale
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • certificat de calificare profil electromecanica
  • experienta in domeniu minim 3 ani
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • carnet de conducere ctg.B
  Avantaje - calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechime în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere:25.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  1. Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  2. Proba practica: Recunoasterea echipamentelor si descrierea elementelor principale componente
  3. Interviu
  Data concursului: _______ ora _________

  Bibliografie:
  Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  HG 398/1997
  Masini electrice (Constantin Gheorghe)
  Bazele electrotehnicii
  Elemente de comanda si control pentru actionari si sisteme de reglare automata
  Intretinere si functionare grupuri electrogene (motoare MAS si MAC)


  Conditii participare - impiegat informatii aviatie

  Denumirea postului: impiegat informatii aviatie cod C.O.R 413305
  Locul de Munca: Birou informatii+parcare
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata*
  Data ocuparii postului:

  Conditii necesare:
  • Liceu cu diploma de bacalaureat
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • cunoasterea limbii engleze - nivel avansat
  • notiuni de contabilitate primara si gestiune
  Avantaje - calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului/Carnet de conducere (daca nu este trecuta ca o conditie a postului)/cunoasterea altor limbi straine de circulatie

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Copie C.I.sau BI
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Data limita de înscriere: 25.05.2011 ora16.00

  Modul de desfasurare al concursului
  1. Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta
  2. Proba practica: Lucru la biroul de informatii -parcare al aeroportului
  3. Interviu
  Data concursului: _______ ora _________

  Bibliografie:
  Legea 399/2005 (Codul Aerian)
  HG 398/1997
  Cunoasterea datelor referitoare la Aeroportul Transilvania Tg.Mures, prezentate pe site-ul www.targumuresairport.ro


  Din motive tehnice concursul din data de 23.05.2011, orele 10,00 se amana pentru data de 30.05.2011, orele 10,00 in aceleasi conditii.
  Conducerea R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures


  Posturi vacante - luna iunie

  Data stirii: Marti, 17 Mai 2011

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 02.06.2011orele 10,00 concurs pentru ocuparea postulrilor vacant de:
  1. Impiegat informatii aeriene 3 posturi
  2. Operator Handling (electromecanic) 2 posturi
  3. Operator Handling (Sofer) 1 post
  4. Sef serviciu coordonare trafic 3 posturi
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 25.05.2011 informatii - începând cu data de 20.05.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202.


  Posturi vacante - Ag. securitate aeroportuara, Ag. salvare aeroportuara, Ag. transport

  Data stirii: Vineri, 13 Mai 2011

  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 23.05.2011 orele 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de:
  1. Agent transport (Handling) 5 posturi
  2. Agent salvare aeroportuara 3 posturi
  3. Agent securitate aeroportulara 3 posturi
  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 19.05.2011 informatii - începând cu data de 17.05.2011

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202.


  Conditii participare - Agent transport (Handling)

  Denumirea postului: Agent transport (Handling) cod C.O.R 413301
  Locul de Munca: Birou Handling
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata *

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Cunostinte de limba engleza - nivel avansat
  • Operare PC
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Domiciliul stabil/flotant: Târgu Mures sau localitate limitrofa cu posibilitatea de naveta pentru program de lucru în ture
  Avantaje
  • calificari suplimentare /pregatire scolara superioara cerintei postului/Carnet de conducere
  • curs de specialitate în domeniu
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba eliminatorie:Traducere text engleza / româna si româna/engleza - Nota minima 8
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta - Nota minima 8
  Proba practica: Operare PC - Sisteme check-in - Nota minima 8
  Interviu: primi trei clasati

  Data concursului: 23.05.2011 ora 10,00
  Presedinte comisie

  Bibliografie:
  1. Codul Aerian al României
  2. Reglementari Aeronautice Civile Române privind autorizarea agentilor aeronautici de handling RACR -AD-AAH editia 1/2008
  3. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  4. AHM (Airport Handling Manual) - doc ICAO (Extras)

  Conditii participare - Agent salvare aeroportuara

  Denumirea postului: Agent salvare aeroportuara C.O.R 314501
  Locul de Munca: Birou P.S.I
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata *

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Certificat de calificare în meseria de pompier civil sau stagiul militar satisfacut la o unitate militara de pompieri si poseda certificate de calificare eliberat de unitatea militara de profil
  • Carnet de conducere B,C,E
  • Operare PC
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Experienta în domeniu de minim 5 ani
  • Cunostinte de limba engleza - nivel mediu
  • Domiciliul stabil/flotant: Târgu Mures sau localitate limitrofa cu posibilitatea de naveta pentru program de lucru în ture
  Avantaje:
  • Curs asistenta medical de urgenta,
  • Cadru tehnic P.S.I
  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului

  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta Traducere text din limba engleza în româna si din româna în engleza
  Proba practica:
  1. Operare PC
  2. barem proba de rezistenta fizica la efort Interviu: primi trei clasati
  Data concursului: 23.05.2011 ora 10,00
  Presedinte comisie

  Bibliografie:
  1. Codul Aerian al României
  2. Reglementari Aeronautice Civile Române privind Exploatarea tehnica a aerodromurilor

  3. - Cap. 2/2.11
   - 9/9,1
   - 9/9,2
   - Supliment AA17
  4. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  5. Hotarârea consiliului Judetean Mures Nr.53/2008

  Conditii participare - Agent securitate aeroportuara

  Denumirea postului: Agent securitate aeroportuara C.O.R 314509
  Locul de Munca: Birou Securitate aeroportuara
  Durata Contractului Individual de Munca: Nedeterminata *

  Conditii necesare:
  • Liceul cu diploma de bacalaureat
  • Operare PC
  • Fara cazier
  • Apt efort fizic si psihic
  • Cunostinte de limba engleza - nivel mediu
  • Domiciliul stabil/flotant: Târgu Mures sau localitate limitrofa cu posibilitatea de naveta pentru program de lucru în ture
  • Carnet de conducere Cat B
  Avantaje - pregatire scolara suplimentare

  Pentru dosarul de înscriere:
  • Scrisoare de intentie(Cerere de participare la concurs)
  • Copie a actelor doveditoare a studiilor si a pregatiri profesionale
  • CV(curriculum vitae) model UE
  • Cazier
  • Alte calificari
  • Copie a carnetului de munca
  • Adeverinta de la fostul loc de munca sau actualul loc de munca cu perioada de vechimre în munca si functie, salar, începând cu data de 01.01.2011
  • Dispozitia de desfacere a CIM (dupa caz)
  • Copie C.I.sau BI
  • Copie certificate de nastere, casatorie, nastere copii(dupa caz)
  • Adeverinta de la medicul de familie ca nu sufera de boli cronice fizice si psihice
  Modul de desfasurare al concursului
  Proba scrisa: Din bibliografia anexata la prezenta Traducere text din limba engleza în româna si din româna în engleza
  Proba practica:
  1. Operare PC
  2. Test de rezistenta fizica la efort
  Interviu: Primi trei clasati

  Data concursului: 23.05.2011 ora 10,00
  Presedinte comisie

  Bibliografie:
  1. Codul Aerian al României
  2. Reglementari UE nr.185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune în domeniul securitatii aviatiei
  3. H.G. nr.398 din 04.08.1997
  R.A AEROPORT "TRANSILVANIA" TÂRGU MURES, cu sediul în Vidrasau, Soseaua Târgu Mures - Ludus km 14,5 organizeaza în data de 28.04.2010 orele 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de:

  • Îngrijitoare (Femeie de serviciu) - 1 post

  Cererile si dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 - 16,00 pâna în data de 26.04.2010.

  Pentru informatii suplimentare apelati telefon 0265-328259 int 202

  Conditii necesare:

       - Acte doveditoare a pregatirii scolare, minim 10 clase
       - Fara cazier
       - Apt efort fizic si psihic

  Pentru dosarul de înscriere:

       - Cerere înscriere concurs
       - Copie a actelor doveditoare a pregatirii scolare
       - CV(curriculum vitae) model UE
       - Cazier
       - Alte calificari
       - Copie a carnetului de munca
       - Copie C.I. sau BI
       - Adeverinta de la medicul de familie (nu sufera de boli cronice fizice si psihice)

  Data limita de înscriere: 26.04.2010 ora 15,00

  Modul de desfasurare al concursului

  Proba practica : Curatat si igienizat 1 grup sanitar si curatat geam, într-o unitate de timp

  R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș cu sediul în Vidrasău șoseaua Târgu Mureș - Luduș km 14,5 organizează în data de 05 08 2010 orele 10,00 concurs pentru ocuparea postului vacant de

  Agent salvare aeroportuară - 1 post

  Cererile și dosarele se primesc zilnic la secretariatul regiei între orele 08,00 -16,00 până în data de 03 08 2010.
  Pentru informații suplimentare apelați telefon 0265-328.259 int 202

  Rent a Car AXA  Rent a Car Cluj Napoca si Targu Mures - Caruno

  Dream Car Rentals

  Oltea Rent A Car - Car Rental Agency